• Załatwianie formalności związanych z budową
  • Analiza działki pod kątem możliwości inwestycyjnych
  • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • Adaptacje projektów typowych oraz doradztwo w ich wyborze
  • Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Projekty budynków użyteczności publicznej: budynki usługowe komercyjne, publiczne, handlowe itd.
  • Projekty hal, garaży, wiat itp.
  • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
  • Infrastruktura towarzysząca budynkom

Współpracuję z projektantami innych branż w zakresie budownictwa, tj. konstruktorami, instalatorami, geodetami itd.