Archidea Oferta

Oferta

  • ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
  • PROJEKTY INDYWIDUALNE BUDYNKÓW
    MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
  • PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
    WIELORODZINNYCH
  • PROJEKTY BUDYNKÓW USŁUGOWYCH
  • PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY
  • PROJEKTY HAL, GARAŻY, WIAT I INNE
Zobacz więcej

Projektując, myślimy o budynku nie jak o samoistnym tworze,
ale jak o skrojonym na miarę opakowaniu dla człowieka.

Użytkownik budynku jest jego sercem.

Budynek ma być ostoją, schronieniem, miejscem odpoczynku, pracy, zabawy, tworzenia, snu, zacieśniania relacji międzyludzkich. Tworząc budynek myślimy o jego funkcjonalności,
ergonomii, estetyce, bezpieczeństwie, o aspektach ekonomicznych,
a także o kontekście miejsca, w którym ma powstać i współistnieniu z otoczeniem.