W roku 2012 ukończyłam studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki, broniąc dyplom z akredytacją Royal Institute of British Architects oraz zdobywając tytuł magistra inżyniera architekta. W 2017 r. zdałam egzamin uprawniający do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zdobyłam uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń o numerze MPOIA/007/2017. Dziesięcioletni okres działań w zakresie architektury i budownictwa oraz zdobywania doświadczenia zaowocował powstaniem autorskiego biura projektowego Archidea.

Projektując, myślimy o budynku nie jak o samoistnym tworze,
ale jak o skrojonym na miarę opakowaniu dla człowieka.

To użytkownik budynku jest jego sercem.

Budynek ma być ostoją, schronieniem, miejscem odpoczynku, pracy, zabawy, tworzenia, snu, zacieśniania relacji międzyludzkich. Tworząc budynek myślimy o jego funkcjonalności,
ergonomii, estetyce, bezpieczeństwie, o aspektach ekonomicznych,
a także o kontekście miejsca, w którym ma powstać i współistnieniu z otoczeniem.